Friday, 12/08/2022 - 16:16|
Thầy và trò trường THCS Quang Phú dạy tốt - học tốt lập thành tích chào mừng 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam
  •  KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Năm học 2016-2017Thực hiện công văn số 217 /PGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2016 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm 2016 - 2017 của phòng GD&ĐT Đồng Hới. Trường THCS  Quang Phú xây dựng kế hoạch phát ...
Văn bản - Công văn